Fotografie stanowią własność autora. Kopiowanie i rozpowszechnianie fotografii bez jego zgody jest zabronione. Autorem zdjęć oraz przeróbek graficznych jest Autor.

 
statystyka